Qui som

Associació de veïns Rambla Centre

JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ

President i Tresorer: Antonio Torras Matas.

Vicepresidenta i vocalia de sanitat: Soledad Rodelas García.

Secretari: Josep Terrés Puig.

Vocalia: Carme Videra Alemany.

Vocalia de Serveis socials: Núria Pinosa Pascual.

Voluntària: Carme Torrente

Voluntària en administració: Montserrat Fàbregas